Coronasteun stopt in april, bedrijven kunnen voor de laatste keer TVL aanvragen
Nieuws
Per 1 april stopt het kabinet met het verstrekken van de steunpakketten. Hiermee is het einde van de coronasteun in zicht. Bedrijven kunnen vanaf 28 februari voor de laatste keer de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Dit gaat over het eerste kwartaal van 2022. De TVL dekt de vaste lasten en kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevraagd. Eén van de voorwaarden is dat de omzet van het eerste kwartaal van 2022 met 30% moet zijn [...]
Wat moet ik regelen voor mijn thuiswerkers?
Nieuws
Vrijdag 26 november kondigde het kabinet weer nieuwe coronaregels aan; thuiswerken is nu de norm. Deze maatregel brengt waarschijnlijk ook veel vragen voor jou als werkgever met zich mee. Wat moet je precies regelen voor de thuiswerkers? Wat kunnen jouw werknemers van jou verwachten? Hieronder nemen we je mee in een lijst veelgestelde vragen rondom het thuiswerken. 1. Hebben werknemers het recht om thuis te werken? Nee, dat recht bestaat niet. Maar werknemers mogen natuurlijk [...]
8 vragen én antwoorden voor werkgevers over corona
Nieuws
Mag ik mijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen? Mag ik vragen naar het vaccinatiebewijs? Een jaar lang houden we ons aan diverse coronamaatregelen, en dat levert vragen op van werkgevers. Want hoe ga je om met corona op de werkvloer? In dit artikel vind je acht veelgestelde vragen mét antwoorden. 1. Mogen werknemers een vastgestelde vakantie intrekken? Nee, een werknemer mag een vastgestelde vakantie dag niet intrekken. Dit is niet in de wet [...]
Nieuws
Registratie in werkgeversportaal Sinds 2020 is het van belang dat alle contracten van de medewerkers het werkgeversportaal worden opgevoerd. Op basis hiervan wordt bekeken of de lage WW premie mag worden toegepast, toch 5% voordeel. Schriftelijk vastgelegd, door beide ondertekend, voor onbepaalde tijd en een vaste arbeidsomvang zijn grofweg de eisen. Als dit contract niet het werkgeversportaal staat of te laat dan zal de hoge premie worden berekend. Zonde, als je dit achteraf aanvult geef dan Loonserviceburo [...]
#3 Regelingen m.b.t. COVID-19 (Corona)
Nieuws
  NOW 3.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) De aanvraag gaat middels het UWV en kan vanaf maandag 16 november worden aangevraagd voor wat betreft het eerste tijdvak. Voor het 2e tijdvak start de beoogde aanvraagperiode op 15 februari 2021 en voor de derde periode wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021. Houdt de website UWV en rijksoverheid in de gaten voor de openstelling.   Tozo regeling per 1 [...]
#2 Regelingen m.b.t. COVID-19 (Corona)
Nieuws
  NOW 2.0 (Tijdelijke Noodmatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) Kabinet heeft besloten het tijdvak te verlengen met 4 maanden tot 1 oktober 2020. Kabinet streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Het doel blijft ongewijzigd, namelijk het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.   Tozo regeling per 1 juni (Tozo 2) (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) Regeling [...]
TOFA  (Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten)
Nieuws
    TOFA (Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten) Ingangsdatum: 1 maart, 1 april en 1 mei Looptijd: 4 maanden Waar aan te vragen: UWV Aan te vragen vanaf: maandag 22 juni (streefdatum) Uitvoering: UWV   Aanvraag De aanvraag gaat middels het UWV en kan vanaf maandag 22 juni (streefdatum) worden aangevraagd. Houdt de website UWV en rijksoverheid in de gaten voor de openstelling.   Regeling De regeling is bedoeld voor flexibele krachten die niet in [...]
Nieuws
Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij. Dit is in iedere cao afzonderlijk bepaald waarbij veelal dit gekoppeld is aan het vijfjarig lustrum zoals dat ook weer in 2020 het geval is. Hieronder een overzicht hoe de meest voorkomende cao’s hiermee om gaan.
Regelingen m.b.t. COVID-19 (Corona)
Nieuws
  NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) Bij een omzetverlies vanaf 1 maart van tenminste 20% is een aanvraag mogelijk die geldt voor 3 maanden. Deze regeling is i.p.v. de werktijdverkorting (WTV) die echter voor diegene die vroeg hebben aangevraagd nog wel 6 weken kan gelden. Vanaf maandag 6 april via UWV aan te vragen.   MKB: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - [...]
Pensioenfondsen betalingsregelingen en uitstel van betalen
Nieuws
Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19) hebben de pensioenfondsen maatregelen genomen. Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Het gehele overzicht vind je hieronder.