Vast contract met vaste uren?
Nieuws
Vast contract met vaste uren?

Is het gunstig voor de werkgever om een medewerker een vast contract aan te bieden? Deze vraag horen we vaak. Hierop kan, vanuit de salarisadministratie, eigenlijk geen eenduidig antwoord op gegeven worden. Uiteraard kunnen we hierin adviseren, maar wat zijn eigenlijk de voor- en de nadelen?

Allereerst, wat zijn eigenlijk de voordelen?
Als werkgever mag je de lage WW premie toepassen, als je de werknemer schriftelijk een vast contract aanbiedt met een vaste uren omvang. Dit geeft je als werkgever een groot financieel voordeel, dit levert namelijk een voordeel van 5% op!

Daarnaast biedt je de werknemer een vast inkomen en baanzekerheid. Het is bijvoorbeeld makkelijker voor de werknemer om een hypotheek aan te vragen. Dit alles zal de loyaliteit van de werknemer vergroten.

Leuk, dat voordeel. Maar wat kunnen de nadelen zijn?
Omdat je de medewerker baanzekerheid geeft, is een eventueel ontslag van de medewerker niet zomaar toegestaan. Als de medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, ben je als werkgever verplicht om gedurende 104 weken salaris door te betalen.

Interessant, lage WW premie?
Heel interessant, kun je voor me uitrekenen wat mijn feitelijk voordeel is? Jazeker, dat kunnen wij voor je berekenen. Het betreft een voordeel van 5% over het SV-loon van de medewerker.

Als voorbeeld nemen we een fulltime medewerker, met een brutoloon van €2.500,-. Er is geen verplichte pensioenregeling van toepassing en ook is de medewerker niet jonger dan 21 jaar en betreft het hier geen BBL leerling. De vermelde percentages zijn actueel ten tijden van dit artikel (2022).

Bij een tijdelijk dienstverband, of oproepovereenkomst betaal je als werkgever de hoge WW-premie (7,7%). De premie bedraagt maandelijks €192,50. Bij een vast dienstverband, met vaste uren welke schriftelijk is overeengekomen betaal je als werkgever de lage WW-premie (2,7%). De premie bedraagt dan maandelijks €67,50. Een voordeel van €125,00 per maand.

Stel dat de medewerker ook vakantiegeld ontvangt over dit salaris, dan hebben we het dus over een voordeel van €1.620,- per jaar.

Eenduidig antwoord?
Nee, we kunnen dus eigenlijk geen eenduidig antwoord geven. Ja, het levert je een mooi financieel voordeel op. Maar daarnaast geeft het je ook meer verplichtingen als werkgever. Belangrijk is dus om een goede afweging te maken.

Hebben we alle voor- en nadelen en uitzonderingen besproken?
Nee, er kunnen nog meer voor- en nadelen zijn om te kiezen tussen een vast en tijdelijk dienstverband. Daarnaast kunnen er uitzonderingen zijn, waardoor alsnog de hoge- of juist lage WW premie toegepast moet worden. Deze kennis en expertise is bij Loonserviceburo in huis en ook deze vragen kun je bij ons neerleggen. Neem contact met ons op

prev
next

Leave a Comment