TOFA  (Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten)
Nieuws
TOFA (Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten)

 

 

TOFA (Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten)

Ingangsdatum: 1 maart, 1 april en 1 mei
Looptijd: 4 maanden
Waar aan te vragen: UWV
Aan te vragen vanaf: maandag 22 juni (streefdatum)
Uitvoering: UWV

 

Aanvraag

De aanvraag gaat middels het UWV en kan vanaf maandag 22 juni (streefdatum) worden aangevraagd. Houdt de website UWV en rijksoverheid in de gaten voor de openstelling.

 

Regeling

De regeling is bedoeld voor flexibele krachten die niet in aanmerking komen voor WW of bijstand, maar wel van hun inkomen afhankelijk zijn om vaste lasten te betalen of hun gezin te onderhouden.

De verschillende vereisten zijn:

  • 1 april 2020 dien je minimaal 18 jaar oud te zijn
  • Het SV-loon over februari dient minimaal €400,- te zijn geweest.
  • Het SV-loon in april was maximaal €550,-.
  • Het SV-loon over april was minimaal 50% lager dan het SV-loon over februari 2020.
  • Je ontvangt geen uitkering of andere tegemoetkoming in je inkomsten.

 

Middels deze link kun je kijken of je in aanmerking komt voor deze regeling. Indien dit het geval is ontvang je een mail wanneer je jezelf kan aanmelden voor de regeling.

De tegemoetkoming gaat gezien worden als loon, en wordt ook als zodanig belast. Tevens vormt deze bijdrage inkomen voor toeslagen. Deze tegemoetkoming zal bij wet met terugwerkende kracht worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking waarbij UWV zal worden aangewezen als inhoudingsplichtige, zodat deze ook de loonheffing in kan houden.

Het UWV zal altijd de heffingskorting toepassen. Dit kan leiden tot nabetaling in de inkomstenbelasting.

 

Externe informatie

Voor meer informatie over de overige onderwerpen (beslisboom) vind je hier.

Meer informatie over de nieuwe regeling vind je hier. 

Informatie over de overige onderwerpen tofa (index) kun je hier vinden.

prev
next

Leave a Comment