accountancy

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Loonserviceburo zijn van toepassing op alle transacties, offertes en werkzaamheden van Loonserviceburo. De algemene voorwaarden staat op deze pagina gepubliceerd alsmede zijn zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71920765.

Download Algemene voorwaarden Loonserviceburo