Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

 

 

 

 

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Ingangsdatum: 1 maart 2020
Looptijd: tot 1 september
Waar aan te vragen : Gemeente woonplaats ondernemer
Aan te vragen vanaf: Informeer bij je gemeente
Uitvoering: Gemeente

 

Voorwaarden
Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in knel komen door Corona-crisis mits voldaan aan onderstaande eisen.

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • Voldoet aan wettelijke vereisten, waaronder ingeschreven bij KvK
  • Voor 17 maart 2020, 18.45 gestart met onderneming en voldoet aan uren criterium d.w.z. 1225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Woonachtig in gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

 

Regeling is, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 aan te vragen bij de gemeente waar je woont. Ook als je later pas in financiële problemen komt kun je aanvragen, vooralsnog loopt regeling tot 1 juni. Kijk op website van je gemeente voor info over hoe deze aan te vragen.

Deze tijdelijke regeling biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog bedrag is, is o.a. afhankelijk van samenstelling huishouden en inkomen. Deze inkomensondersteuning hoef je niet terug te betalen, en er is ook geen vermogens- of partnertoets. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. €10.517. Deze dient wel terug betaald te worden. Rente percentage is nog niet bekend.

Regeling is ook voor DGA van een BV mits minimaal 50% van de aandelen bezit (eventueel samen met andere werkzame directeuren) en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.

 

Externe informatie:

Rijksoverheid: veelgestelde vragen klik hier

Krijgiktozo: klik hier

KVK: coronaloket klik hier