NOW 2.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Ingangsdatum: 1 juni, 1 juli of 1 september
Looptijd: 4 maanden
Waar aan te vragen: UWV
Aan te vragen vanaf: maandag 6 juli (streefdatum)
Uitvoering: UWV

 

Aanvraag
De aanvraag gaat middels het UWV en kan vanaf maandag 6 juli (streefdatum) worden aangevraagd. Houdt de website UWV en rijksoverheid in de gaten voor de openstelling.

 

Regelwijziging t.o.v. NOW 1ste tranche

In vergelijking met het eerste tijdvak gaat deze regeling gelden voor een periode van 4 maanden. Als referentiemaand voor de loonsom is gekozen voor maart (peildatum aangifte 15 mei) van dit jaar. Hierbij committeren de werkgevers zich om de lonen van betrokken medewerkers 100% door te betalen. Indien je al gebruikt maakt van de NOW regeling, dient de omzetperiode aan te sluiten op de periode van het eerste tijdvak.

De forfaitaire opslag (werkgeverslasten) gaat verhoogd worden van 30% naar 40% gedurende deze 2de periode.

Bij ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen zal de correctie op de subsidie niet langer met 150%, maar met 100% gecorrigeerd worden. Uitzondering hierop is dat bij grotere ontslagaanvragen in het kader van Wet Melding Collectief Ontslag een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen werkgever en belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers)

Aanvullende voorwaarde is dat in deze 2de periode een inspanningsplicht bestaat bij de werkgever om hun werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen. (Deze scholing is overigens geen onderdeel van de NOW). Ter ondersteuning van dit plan komt het kabinet nog met een verder uit te werken crisis pakket, te weten NL leert door. Deze gaat lopen van juli tot en met december 2020.

Om seizoenbedrijven tegemoet te komen is besloten om aanpassing te maken in het eerste subsidietijdvak van de NOW. Deze gaat automatisch toegepast worden voor aanvragers voor wie dit voordelig uitvalt. Deze aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. De aanpassing leidt enkel tot aanvullende compensatie bij subsidievaststelling, de bevoorschottingssystematiek van de NOW wordt niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden. De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering).

Indien bedrijf gebruik maakt van deze regeling mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden in 2020. Tevens mogen er ook geen bonussen aan bestuur en directie worden uitgekeerd of eigen aandelen inkopen.

 

Externe informatie

Rijksoverheid: overzicht financiele regelingen NOW

UWV: klik hier

 

De teksten in dit document zijn met zorg samen gesteld maar blijven een interpretatie van de voor ons beschikbare informatie. Er kunnen aan dit document geen rechten ontleend worden. Nieuwe regels of aanvullingen dienen zich soms dagelijks aan, kijk daarom altijd bij de bronvermelding en bij de betrokken uitvoerende instanties voor de laatste informatie en de geldende voorwaarden.