2024

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR): 1,92% (voor de eerste € 400.000)
1,18% boven de € 400.000

Algemene premies

WW-laag: 2,64%
WW-hoog: 7,64%
Aof-premie hoog: 7,54%
Aof-premie laag: 6,18%
Wko (kinderopvang): 0,50%
ZW: 0,00%
ZVW (regulier): 6,57%
Bijdrage ZVW: 5,32%

Beslag zorgpremie CAK: € 175,20

Normbedrag

Verstrekte maaltijd: € 3,90 per maaltijd
Huisvesting en inwoning: € 6,70 per dag
Thuiswerken: € 2,35 per thuisgewerkte dag
Onbelaste km vergoeding: € 0,23 per km
Maximale vergoeding verhuiskosten: € 7.750,00

Ketenbepaling

Na 3 jaar of na 3 tijdelijke contracten heeft de werknemer recht op een vast contract.
De pauze (tussenpoos) tussen contracten is maximaal 6 maanden.

Maximum vrijwilligers vergoeding

Per maand: € 210,-
Per jaar: € 2.100,-

Gebruikelijk loon DGA

€ 56.000,-

Wettelijk minimumloon

Per uur: € 13,27 (januari 2024)

Loonkostenvoordeel

Maximumbedrag oudere werknemer: € 6.000,-
Maximumbedrag arbeidsgehandicapte werknemer: € 6.000,-
Maximumbedrag doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden: € 2.000,-
Maximumbedrag herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: € 6.000,-
* Berekend over 2024 uitbetaling in 2025.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Uurloongrens (gemiddeld uurloon): Nog niet bekend
Aantal uren per jaar: 1.248
Tegemoetkoming LIV: € 0,49 per uur / € 960,00 per jaar

Jeugd-LIV

Vervallen per 2024