Belastingmaatregelen

 

 

 

Belastingmaatregelen

Ingangsdatum: Loopt reeds
Looptijd: 1 september
Waar aan te vragen : Belastingdienst per brief of online
Aan te vragen vanaf: Na ontvangst aanslag
Uitvoering: Belastingdienst

 

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat verzoek is ontvangen stopt de belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel om administratieve lasten te beperken. Ook verzuimboete voor niet (tijdig) betalen zal achterwege blijven. Meer informatie vind je hier.

Uitstel kan aangevraagd worden voor loonheffingen, inkomstenbelasting, omzetbelasting (BTW) en vennootschapsbelasting. Uitstel kan pas aangevraagd worden nadat de aangifte is  gedaan en je een aanslag van de belastingdienst hebt ontvangen. Indien 3 maanden uitstel te kort is, kan je voor een langere periode uitstel vragen.

Tarief van de belasting rente gaat terug gebracht worden naar 0,01% (tarief is nu 8% voor vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen)

 

Bijstellen voorlopige aangifte
Ondernemers die verwachten minder winst te maken kunnen ook de voorlopige aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wijzigen.

 

Externe informatie

Belastingdienst: belastingmaatregelen om ondernemers te helpen vind je hier.

Rijksoverheid: veelgestelde vragen omtrent financiële regelingen en belastingmaatregelen vind je hier.