Minimumuurloon 2024 uitgelegd
Nieuws
De invoering van het wettelijk minimumloon (WML) per uur in 2024 zorgt voor veel vragen. Met name de verschillen tussen medewerkers met een afwijkend werkpatroon. Hieronder staan antwoorden op de meest voorkomende vragen. Het loon is wel gigantisch gestegenZondermeer zijn de minimumlonen de laatste paar jaar fors gestegen. Afhankelijk van de uren per week is 2024 wederom een forse verhoging. Uiteraard komt dit vanuit de wetgever, wij ondersteunen enkel de werkgever om aan deze nieuwe [...]