Regelingen m.b.t. COVID-19 (Corona)
Nieuws
Regelingen m.b.t. COVID-19 (Corona)

 

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
Bij een omzetverlies vanaf 1 maart van tenminste 20% is een aanvraag mogelijk die geldt voor 3 maanden. Deze regeling is i.p.v. de werktijdverkorting (WTV) die echter voor diegene die vroeg hebben aangevraagd nog wel 6 weken kan gelden. Vanaf maandag 6 april via UWV aan te vragen.

 

MKB: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

 

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
Regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder o.a.  ZZP’ers en DGA’s, die vanaf heden aan te vragen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Vooralsnog loopt deze regeling tot 1 juni. De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

 

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)
Onder meer bekend onder noemer noodloket eenmalige tegemoetkoming van €4000,- om vaste lasten te kunnen betalen. Aanvraag mogelijk vanaf 27 maart voor bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten staan vermeld in de beleidsregel.

 

Belastingmaatregelen
Uitstel van betalingen van 3 maanden na indiening verzoek bij de belastingdienst voor loonheffingen, omzetbelasting (BTW), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

 

Go (Garantie Ondernemersfinanciering)
Bedoeld voor ondernemers die problemen krijgen bij lening van de bank. Regeling loopt via banken welke vermeld staan op website RVO.

 

Qredits
Microkredieten voor startende ondernemers en kleine bedrijven. Uitstel tot aflossing en daardoor rentekorting ontvangen.

 

BMKB (Borgstelling MKB-kredieten)
Ministerie van EZK staat borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet.

 

BL (Borgstelling MKB- Landbouwkredieten)
M.i.v. 18 maart kunnen agrarische ondernemers met liquiditeit problemen als gevolg van uitbraak Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen.

 

Overige maatregelen
Toeristenbelasting , coulance vastleggen schriftelijk contact, aanpassing herziening hoge-WW-premie bij overwerk, uitstel bij pensioenfondsen mogelijk.

 

De teksten in dit document zijn met zorg samen gesteld maar blijven een interpretatie van de voor ons beschikbare informatie. Er kunnen aan dit document geen rechten ontleend worden. Nieuwe regels of aanvullingen dienen zich soms dagelijks aan, kijk daarom altijd bij de bronvermelding en bij de betrokken uitvoerende instanties voor de laatste informatie en de geldende voorwaarden.

 

 

prev
next

Leave a Comment