Veelgestelde vragen over coronavirus
Nieuws
Veelgestelde vragen over coronavirus

Het Coronavirus leidt momenteel tot veel vragen, uiteraard ondersteunen wij je hierin graag. Binnen dit nieuwsbericht proberen wij je te blijven voorzien van de nieuwste informatie. Bezoek dit bericht dus regelmatig om op de hoogte te blijven van de nieuwste informatie.

 

Update 20-3-2020 – 11:00 uur

WW-premiedifferentiatie word aangepast door Coranavirus!

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

 

Voorwaarde lage WW-premie: “vaste arbeidsovereenkomst op schrift” verlengd.

Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

 

Update 20-3-2020 – 11:00 uur

Noodloket – “Niet kunnen voldoen aan 1,5m afstandseis.”

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals bijvoorbeeld schoonheidssalons, kapsalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt door het kabinet.

 

Update 20-3-2020 – 11:00 uur

Toeristenbelasting

Overleg met VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over toeristenbelasting

Om de liquiditeit van getroffen bedrijven niet verder te raken is het Rijk in overleg getreden met de VNG over het stopzetten van (voorlopige) aanslagen. Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen de toeristenbelasting middels een voorlopige aanslag. Bij gemeenten komen momenteel ook signalen binnen vanuit de sector over de financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Veel gemeenten nemen deze signalen ter hand en beraden zich op aanpassing van de inning van de toeristenbelasting om de sector tegemoet te komen. Voor ondernemers kan deze maatregel in samenhang met het gehele pakket van maatregelen tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden.

 

Update 18-3-2020 – 14:00 uur

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’ maar gaat over in noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW).

Er kan sinds gisteren geen “Werktijdverkorting” meer aangevraagd worden. Als je al een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Het gehele artikel kun je lezen op de website van de Rijksoverheid. Het kabinet introduceert hiervoor in de plaats de tijdelijke “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud”(NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling.

 

Welke voorwaarden gaan gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling?

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

 

De aanvraag voor NOW kun je indienen bij het UWV, maar het is op dit moment nog niet beschikbaar. Het UWV is druk bezig deze regeling in te voeren. Wij verwijzen je graag door naar de website van het UWV.

 

Update 13-3-2020 – 9:00 uur

Uitstel van betaling Belastingen

Om liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling van onder andere de loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als je schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

 

De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen. Voor meer informatie over het aanvragen van deze uitstel regeling kun je de nodige informatie vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Update 12-3-2020 – 15:00 uur

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting en een WW-uitkering is voor ondernemers dé oplossing bij tijdelijke omzetdaling wegens het Coronavirus. Werktijdverkorting kan worden aangevraagd wanneer er voor minstens 20% minder werk is binnen de onderneming. Verbeterd de situatie binnen 6 weken dan kunnen de werknemers weer gewoon aan het werk, maar wanneer er nog geen verbetering is dan kan er verlenging worden aangevraagd. Werktijdverkorting geldt voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken.

 

Aanvragen werktijdverkorting:
De werktijdverkorting is aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ons advies, wacht hier niet te lang mee en vraag deze tijdig aan. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Als de werkgever de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, dan moet dit aan het UWV worden gemeld via het formulier Melding werktijdverkorting. Klik hier voor het meldingsformulier. Een verlenging van zo’n vergunning hoeft niet opnieuw aan het UWV te worden gemeld. Let op; de melding moet uiterlijk op de tweede dag van de werktijdverkorting worden verstuurd.

Na afloop van de vergunning voor werktijdverkorting kun je voor de werknemers een WW-uitkering aanvragen. Deze aanvraag dient binnen 1 week na afloop van de periode van de vergunning gedaan te worden. Het formulier voor deze aanvraag kun je hier vinden.

 

Overige vragen, of extra informatie

Heb je meer vragen die los staan van werkgeverschap. Dan kun je contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00 uur. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

prev
next

Leave a Comment