Wat is de WAB en ben jij er als werkgever klaar voor?
Nieuws
Wat is de WAB en ben jij er als werkgever klaar voor?

Vanaf 1 januari 2020 geldt in Nederland de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. De zogeheten WAB. Met deze wet veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. De kloof tussen een vaste baan en flexibel werk wordt hierdoor kleiner gemaakt. Wat dit precies inhoudt en wat het betekent voor jou als werkgever leggen wij jou graag verder uit.

 

Wat is de WAB?

Wat is de WAB en wat doet het precies? WAB staat voor: Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt meer in balans komt en dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt om mensen in vaste dienst te nemen. De WAB is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingevoerd. Omdat niet alle doelstellingen van de WWZ is behaald vond de overheid het nodig om de WAB in te voeren. De maatregelen die uit de WWZ zijn gekomen hebben onbedoelde gevolgen gehad, waardoor de kloof tussen vaste en flexibele arbeid is toegenomen. De regering hoopt met de WAB dat de onbedoelde effecten van de WWZ op deze manier gerepareerd kunnen worden.

 

Met welke doel is de WAB in het leven geroepen?

Omdat werknemers met een vast contract betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten hebben dan flexibele werknemers wil de regering doormiddel van de WAB het verschil tussen beide partijen kleiner maken. Door dit te doen krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om hen een vast contract aan te bieden.

Benieuwd wat wij als Loonserviceburo voor jou kunnen betekenen? Bekijk hier welke diensten wij allemaal aanbieden.

 

Wat is er veranderd door de WAB en wat betekent dit voor jou als werkgever?

De invoering van de WAB brengt diverse wijzigingen met zich mee. Hieronder een kort overzicht welke veranderingen dit zijn en wat dit betekent voor jou als werkgever.

 

Nieuwe mogelijkheid voor ontslag met de cumulatiegrond

Met het intreden van WAB wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: het cumulatiegrond. Dit is een aanvulling op de bestaande ontslaggronden. Eerst moest de werkgever nog aan één van de acht ontslaggronden (bijv. verstoorde arbeidsrelatie, bedrijfseconomische redenen etc.) voldoen. Met de komst van de cumulatiegrond geeft het de rechter de mogelijkheid om verschillende omstandigheden te combineren. De rechter kan op basis van de cumulatiegrond een extra ontslagvergoeding (bovenop de transitievergoeding) opleggen ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding.

 

Oproepkrachten

Mensen met een oproepovereenkomst worden door de WAB beschermd. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat oproepkrachten te lang blijven zitten zonder enig perspectief op een baan met meer zekerheid. De werkgever moet een oproepkracht binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of digitaal oproepen. Wanneer een oproepkracht binnen vier dagen voor aanvang van de werkdag te horen krijgt dat het niet doorgaat of gewijzigd wordt, dan heeft hij of zij recht op het loon wat die op die dag verdiend zou hebben als de werkdag wel door zou gaan.

 

Aanbod vaste uren oproepkracht

Het is voor de werkgever verplicht om na twaalf maanden (in maand dertien) de oproepkracht een aanbod te doen voor een vaste urenomvang. De oproepkracht mag kiezen om hier niet op in te gaan. Wanneer de werkgever zijn verplichting niet nakomt, heeft de oproepkracht recht op het loon dat hij of zij zou hebben gekregen als het aanbod wel was gedaan.

 

Verandering in de ketenregeling: drie contracten in drie jaar

De WAB geeft ook nieuwe mogelijkheden m.b.t. het sluiten van tijdelijke contracten. De ketenregeling wordt hierdoor verlengd van twee naar maximaal drie jaar. Dit geeft werkgevers de mogelijkheid om drie jaarovereenkomsten op rij te geven.

 

Verandering in de transitievergoeding

Eerder was het geval dat werkgevers pas een transitievergoeding gingen betalen bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer. Met de nieuwe wet is het recht op transitievergoeding al vanaf de eerste werkdag geldig.

 

Meer informatie over de WAB?

Wil je meer informatie over de WAB of ben je benieuwd wat wij voor jou als werkgever kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op en wij maken graag kennis met jou.

next